A Black & White Essay

Ak je jeden obrázok hodný 1000 slov, tak potom tu mám pár tisíc slov o mojom vizuálnom deníku. O miestach, kde som toto leto bola. O ľudoch, čo som buď objala alebo si s nimi podala ruku.

If one image is worth thousand words, then I have a few thousand words about my summer. The places and spaces I’ve been, people I’ve  hugged or shaken hands with.

Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
Lomo Essay B/ W
LOMO 053