Briefly from the Designblok ’13

Už nejaký ten rok pozerám na fotky z pražského Designbloku. Nikdy som nemohla ísť, čo ma celkom mrzelo. No tento rok som zbalila saky-paky, okúsila si, aké je to bežať na električku bez lístka, bežať na vlak (veľa behania) a prechádzať sa, keď prší zo všetkých strán (fakticky! pršalo ako vo Forrestovi Gumpovi Pamatáte scénu z Vietnamu?). To strašné, fakt strašné počasie mi vynahradila výstava a prehliadky. Zas som bola vo svojom svete plnom estetiky. V rozprávke. Nachvíľku Vás teda budem kŕmiť fotkami z Designbloku.

For years, I have gazed at reports from Prague’s Designblok. This year, I packed my stuff, I was running a lot to catch all sorts of transportation, I walked, when it was raining from all sides.( Like in the movie Forrest Gump, remember Vietnam? ). So far, I’ve named only negatives, huh? Gladly!, expositions and fashion shows were absolutely DIVINE!.  So for some time, I plan to feed you with photos from Designblok ’13.

 

Designblok '13
Designblok '13
Designblok '13
Designblok '13
Designblok '13
Designblok '13
Designblok '13
Designblok '13Designblok '13
Designblok '13
Designblok '13