Church by Coop Himmelb(l)au, Hainburg,Austria

Look what all you can build when you have 1,4 mil. euros in pocket.Architectural masterpiece by Wolf D.Prix in near Hainburg.This giant 20 meters high giant was bulit in less than one year and somewhere I read that guys used about 30 tons of steel.

Pozrite sa čo je možné postavať ak máte 1,4 milióna eur vo vrecku?Architektonický žážitok od Wolfa D. Prixa v neďalekom Hainburgu.Tento 20 metrový obor bol postavený za menej než rok a niekde som čítala, že chlapci stavbáry použili okolo 30 ton ocele?

Coop himmelb(l)au,Hainburg
Coop himmelb(l)au,Hainburg
Coop himmelb(l)au,Hainburg
Coop himmelb(l)au,Hainburg
Coop himmelb(l)au,Hainburg
Coop himmelb(l)au,Hainburg
Coop himmelb(l)au,Hainburg