Colorful Poetry from Paris.

Myslím, že páni na Slovensku sú doslova trestaní tými časopismi, čo sú v ponuke. Alebo som skôr ja trestaná pri pohlade na všetky tie Brejky, Playboye a GoldMany?Aj to je možnost.

L’Officiel Hommes je však magazín (nie časopis, magazín!), ktorý sa s našimi časopismi pre pánov nedá porovnať. Ako Will Ferrell sa bije o ilustrované slečny, brutálne skombinované editoriály a skvelé farby. Tá móda nie je metrosexuálna akoby sa páni mohli obávať. Všetko je to pod taktovkou Andrého, výtvarníka, ktorý tomu všetkému šéfuje. Ten zaručuje, že je to mix elegancie a ulice.  Je to opus. Koniec chvál.

Moje číslo je síce vo francúžtine (pozn. nerozumiem ani slovu ), ale vydáva sa už po anglicky. Takže hurry up páni, a dámy so slabosťou pre farby tiež.

[spoiler title=“In English, please :)“]I think Slovak men are literally tortured with the choice of men‘ s magazines offered here. Or maybe I am tortured, when I am forced to look at them at newsagents. That’s an option, too. Never mind, L’Officiel Hommes is a magazine crafted like a perfect diamond. It fights, as Will Ferrell does, for good illustration, perfect men’s fashion and marvelous colors. The fashion is not suggesting metro sexuality, like the most men could fear, it is a mix of urban and elegant style, resembling Paris. No wonder, it’s all under the creative direction of André, well known and respected graffiti artist.The magazine is an opus, really. The only thing that I don’t like is that it’s in French, and I don’t understand a word there. But don’t worry it’s also published in English, and anyway, isn’t one picture worth thousand words?[/spoiler] L'Officiel Hommes
L'Officiel Hommes
L'Officiel HommesL'Officiel Hommes