Design place:Shtoor cafe

 

Raz,keď som tak s mojim najlepším kamaratom v celej galaxii prechádzala starým mestom,natrafili sme na jednu kaviarničku.Už ten názov:Shtoor(Štúr) café.tak sme išli pozrieť dovnútra.Povedala somm si WOW!,niečo takéto tu už dávno chýbalo.Musela som si to zkrátka odfotiť.Aby som tu nerozprávala samé litánie a ódy aké je Shtoor Café úžasné,predsa len je tam niečo čo mi tam v atmosfére chýba.To je môj pohľad na vec.Myslím,e je to designovo prepracované,ale predsa sa tam necítim ako doma…

Once,when I was crossing by the city with my very best friend in all galaxy,we found one cozy little coffehouse.The title cathed me:Shtoor Cafe(comment:Ľudovít Štúr was something like national hero for Slovakia,I’m underlining word was!)I thought,WOW!somethhing like this Bratislava have missed for a very long time.I had told myself,I had to take a photos of this.BUT!I don’t want to say only lithuanies about everything,there was something I missed.Well,that’s my opinion.I just missed the atmosphere of home.I do think so that their design IS really great but,I need to feel the coziness of home.

Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café
Shtoor Café