Do you know my freunde?

Mám nového kamaráta. Volá sa FreundeVonFreunden, alebo ako spoznať množstvo nových kamarátov bez toho, aby oni poznali Vás. To je platforma, ku ktorej som sa dopátrala len nedávno. Nemecká firma predstavujúca takmer každý deň nových ľudí z umeleckej oblasti, či už dizajnéri alebo maliari, fotografi, promotéri. A robia to celkom sofistikovaným spôsobom. Nafotením ich domova. Vlastne zistíte, kto tí ľudia sú, odkiaľ sú a kam majú namierené. Neuchvátil ma len spôsob akým je to robené, ale tá  filozofia, že si nechcú dizajn stránky kaziť reklamnými bannermi. Preto sú u mňa tak hot.

I have a new friend. Its name is FreundeVonFreunden, or how to know a couple of new friends without them knowing you. This is a platform, that I discovered just recently. The German company introducing new people from the art field. They are painters,designers, sculpturors, promoters…whatever. And they do it in a quite sophisticated way, they shoot they apartments as they’re interviewing them, so their decoration speaks for them. I am also stunned by their philosophy, that ad banners would make their site unclean. That’s why I love them so much.

Freunde von Freunden — Delfina Balda — Sommelière & Designer , Apartment & Neighbourhood, Greenpoint, New York — http://www.freundevonfreunden.com/interviews/delfina-baldassare/
Freunde von Freunden — Delfina Balda — Sommelière & Designer , Apartment & Neighbourhood, Greenpoint, New York — http://www.freundevonfreunden.com/interviews/delfina-baldassare/
Freunde von Freunden — Delfina Balda — Sommelière & Designer , Apartment & Neighbourhood, Greenpoint, New York — http://www.freundevonfreunden.com/interviews/delfina-baldassare/