Humans of the Fashion Week, NYC

fashion week New York
fashion week New York

Vlastne toto je asi tá najlepšie urobená ofinu akú som kedy videla./ This is the best made wave that I have ever seen.

 
fashion week New York
IMG_6259 1.JPG_effected

Najkomickejšia fotka z New Yorku/ The most comic- one from New York
fashion week New York
fashion week New York

O tomto pánovi som už počula, má nejakú diplomatickú funkciu, ale miluje výstrednosť a preto sa po práci oblečie takto, nie je to milé? Rozhodne v dave nezanikne.

I’ve heard about this guy before, he works as a diplomat or a lawyer and after job hours he dresses like this because he loves to be extraordinary.
fashion week New York

The King of Street Photography Mr. Cunningham/ Kráľ pouličnej fotografie pán Cunningham
fashion week New York
IMG_6142.JPG_effected

Najlepšie potetovaný mladík Rick Genest alebo tiež Zombie Boy

The guy with the world greatest one- piece tattoo – Rick Genest or known as the Zombie Boy
fashion week New York

A teraz mi povedzte, že to nie je to najkrajšie dieťa na planéte

And now tell me that she isn’t the most beautiful baby you’ve ever seen
FashionWeek252.JPG_effected
FashionWeek235.JPG_effected
FashionWeek215.JPG_effected

Extraordinary
FashionWeek210.JPG_effected
FashionWeek158.JPG_effected
FashionWeek155.JPG_effected
FashionWeek153.JPG_effected

 

This up here is a girl that I’ve met, her name is Stephanie and she runs a blog about fashion. Pretty In Thrift We were trying to figure out how to sneak in, but we were totally unsuccessful

 

Toto nahore je dievča, ktoré som na Fashion Weeku spoznala, jej meno je Stephanie a má blog (Pretty In Thrift)  Snažili sme sa príjsť na to ako sa votreť dovnútra, ale neúspešne.
FashionWeek127.JPG_effected

 

Vysnívané topánky od Prada, to bol najlepší rok ich kolekcie 50 roky, ach!

Those are the shoes I am dreaming about, they’re by Prada. Their best collection so far, 50s are irreplacable
FashionWeek124.JPG_effected
FashionWeek112.JPG_effected
FashionWeek104.JPG_effected
FashionWeek87.JPG_effected
FashionWeek74.JPG_effected
FashionWeek71.JPG_effected
FashionWeek39.JPG_effected.jpg_effected
FashionWeek29.JPG_effected
FashionWeek22.JPG_effected

Well, AndrewAndrew didn’t played so well, but they were definitely stylish/ DJs AndrewAndrew neboli zrovna najlepší, ale oblečenie bolo dosť obstojné