Ladies and Gentlemen,please let me introduce…Bažant Pohoda Festival.

Ladies and Gentlemen,let me introduce the most spectacular show on the earth:Festival called Bažant Pohoda,for those who didn’t hear about this,here is little cut from musical cake.

English:

Festival Pohoda started in 1997 as one day event which has gradually grown into one of the most visited multicultural open-air event in Slovakia.

First year, the Festival was called “Kráľovská pohoda” and took place at football stadium at Sihoť as part of the celebration of 585thanniversary of the event of granting the city of Trenčín the status of free royal city.

Second year took place at the site “Pod sokolicami”, except for the football stadium the organizers occupied also the hall of Merina. Festival extended into two days and a dance stage was introduced. The Festival took place in the premises of “Pod sokolicami” till 2003 and stages spread into the area of Trenčín´s fairground.

Brewery Topvar became the Festival´s general partner in 2000, since 2002 the brewery Zlatý Bažant has been the general partner of the Festival and therefore Festival carries its name “Bažant Pohoda”.

Since 2004 the Festival has taken place at Trenčín´s airport, visitors can enjoy program on ten stages, there are two tent towns and enough parking space.

Main Festival program consists of music of many genres, bands representing rock, punk, folk, rockabily, world music, reggae, ska, pop, jazz, rave, and many genres of dance music, folklore but also classic music have performed at the Festival.

There are also theatre performances, ballet and modern dance, film, presentation of literature, design and visual art, discussions on different actual topics as well as presentations of non-profit organizations.

Slovensky:

Festival Pohoda vznikol v roku 1997 ako jednodňové podujatie a postupne sa vypracoval na najnavštevovanejšie multikultúrne open-air podujatie na Slovensku.

Prvý ročník sa pod názvom Kráľovská pohoda uskutočnil na futbalovom štadióne na Sihoti ako súčasť osláv 585. výročia udelenia Trenčínu štatút slobodného kráľovského mesta.

Druhý ročník sa už konal v areáli Pod sokolicami, okrem futbalového štadióna bola využitá aj sála Meriny. Súčasťou festivalu sa stala aj tanečná scéna. V areáli Pod sokolicami sa festival konal až do roku 2003, scény sa rozrástli aj do priestorov trenčianskeho výstaviska.

Hlavný program festivalu tvorí hudba rôznych žánrov, vystúpili kapely reprezentujúce rock, punk, folk, rockabily, world music, reggae, ska, pop, jazz, rave, rôzne žánre tanečnej hudby, folklór, ale aj klasická hudba.

Nechýbajú divadelné predstavenia, balet i súčasný moderný tanec, film, prezentácia literatúry, designu aj výtvarného umenia, diskusie na rôzne spoločenské témy, neziskové organizácie.

V roku 2000 sa stal generálnym partnerom festivalu pivovar Topvar, od roku 2002 je generálnym partnerom festivalu pivovar Zlatý Bažant a festival nesie meno Bažant Pohoda.

Od roku 2004 sa koná festival na trenčianskom letisku, návštevníci môžu sledovať program na dvoch open-air pódiách, otvorenej aréne a viacerých krytých arénach určených pre tanečnú scénu, ale aj tanečné workshopy, divadlo, literatúru či diskusie, pre rodiny s deťmi je k dispozícii detský park. Priamo v areáli sú dve stanové mestečká i dostatočný priestor na parkovanie.