Love HENRIETTA

 

Toto ma vážne uchvátilo, v posledných dňoch sa mi všetko točí okolo Andrého Saraivu, náhodou som toto dielo videla v Miami ešte netušiac, kto to vlastne robil. A farba na betóne má vlastne aj príbeh.

This video is really addictive, in the recent days, my  world has been revolving aaround André Saraiva ( fantastic street art artist and editor of L’Officiel Hommes ). Firstly, I saw it in Miami, not knowing who actually  painted it and voilá – Henrietta has a story!