Magritta Quintet &Dorota Nvotová Live Jazz Concert @Pura Vida

Takže,je to už asi zhruba tách pár mesiacov čo som navštívila koncert v Pube menom Pura Vida.Plagát znel jasne…Jazzová quintet.To sú slová,ktoré si moje uši nemôžu nechať ujsť!hovorím si.A tak som zobrala svoj včadeprítomný foťák a točila a točila výsledok vydíte tu

So,it’s approximately few months since I have been to concert in one Slovakian pub called Pura Vida(Pure Life).Poster for this event said two words.Jazz quintet.That are words which I can’t miss!So I took my camera and took videos and videos.And here’s the result of my work