Monocle, the perfect magazine.

Nemôžem povedať, že všetky magazíny, ktoré si kúpim ma uchvátia. Kopec magazínov má skvelú obálku, ale obsah hrozne zaostáva. Monocle k tejto skupine určite nepatrí. Je to naopak. Obsah, fotografie v ňom, spôsob akým je natlačený a spracovaný je to, čo ma uchvacuje. Kopa zauímavých tém  napr.o politike (OK, rozhodne nie moja obľúbená téma, ale v Monocli si ju celkom rada prečítam), jedle, cestovaní, zábave a designe. Doplnený skvelými naivnými ilustráciami… Počkajte? Hmmm, neznie to ako skvelý recept na magazín?

Honestly? I can’t say, that every magazine I’ve purchased entertrained me. Lots of magazines I buy have really stunning cover, but what’s inside isn’t really…well written or photographed. The Monocle doesn’t belong to this group for sure. It’s the opposite. The first magazine I love to smell, where I appreciate  the way it’s printed, it’s well written, illustrated, composed etc. They cover some basic topics as politics ( not the favourite one, but in Monocle, I love to read even about the politics), design, travelling, food and entertraiment. Just a good recipe for a perfect magazine…

 

Monocle Magazine
Monocle Magazine
Monocle Magazine
Monocle Magazine