Song-of-the-day #26

This song remembers me culture of 70’s.I love it.II think I shoud’ve been born sometimes in 50’s,60’s,70’s,hah :)

Táto pesnička mi pripomána kultúru zlatách rokov sedemdesiatych.Milujem to.Myslím,že som sa mala narodiť do rokov paťdesiatych,šesťdesiatch alebo sedemdesiatych :)