Song-of-the-day #37

As the Raúl Midón will be special guest on tonight’s Jazz Days,where I’m going in few minutes,I decided to choose on of his most known songs.I hear the people smile.

Keďže Raúl Midón bude hosťom na dnešných Jazzových dňoch,kam práve odchádzam v niekoľkých minútach,rozhodla som sa zvoliž jeden z jeho najznámejších songov.Už to počujem ako sa ľudia usmievajú…