Song-of-the-day #45

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=2gmiSPMHrWQ“]

This is the only Christmas song,which is not so cliché.You know what I mean?It’s not every 10 minutes in radio.Bravo,Vince!

Toto je jediná vianočná pieseň ktorá neznie tak klišé.Viete,čo tým myslím?No..neharajú ju každých 10 minút v rádiu.Bravo,Vince!