Song-of-the-day #48

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=lW2RACqNi9E&feature=related“ hd=“1″]

Hey there.You might mentioned changed design.I say,don’t worry it’s just temporary,because my lovely wordpress doesn’t want to cooperate.Nevermind,here is great song for today(it should you enpower), so enjoy it.With love,Shokolo.

Čaute.Možno ste si všimpli zmenený design a nebojte sa,je to dočasné, pretože môj milllovaný wordpress nejako nespolupracuje.Kašlať na to, tu je fantastická pesnička pre dnešný deň(mala by Vás posíliť),tak si ju užite.S láskou,Shokolo