Song-of-the-day #51

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=HO1OV5B_JDw“]

I can’t stop listening to this song.It seems like Lana Del Rey came from the past.Thumbs up for her.Might it because Lana has interesting videos and she’s making her living with singing, not with doing show.

Nemožem prestať počúvať túto skladbu.Príde mi, že Lana Del Rey Je z minulosti.Bude to asi tým, že jej klipy sú jednoduché a zaujímavé. A má taktiku zaujať spevom, nie šou.