Song-of-the-day #54

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=I0HjvLgzMOM“ autohide=“1″]

Vždy, keď počujem túto pesničku spomeniem si na seriál How To Make It In America.Možno recept na splnenie amerického sna a možno vynikajúci seriál o ambicióznych ľudoch.Každopádne, užite si pesničku.

 

Always, when I hear this song I am thinking of How To make It In America.Maybe it’s a recipe for american dream coming true and maybe it’s just story about ambitious people.Anyway,enjoy the song, it’s good one!