Song-of-the-day #62

Dnešný “sotd“ je trošku riskantný, kedže síce Azealia Banks ešte nie je tak komerčná,…tak o mesiac bude komerčnou. AK si veľmi odmysím tie bullshity o ktorých smieva, tak je to vcelku fajn výsledok hudby. A presne si to viem predstaviť na nejakej fashion show.Súhlaste či nesúhlaste(P.S: Ďakujem Miške, že to postla na fcb )

Today’s sotd is bit risky as Azealia Banks is not that commercial today, but in one month she will be.When I’m not thinking of that bullshit lyrics, it’s fine piece of music.I do can imagine this somewhere as soundtrack of Fashion Week.Agree or not

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=CPaXn2XR-P8″]