Songs that Slovaks should be proud of!(Pesničky na,ktoré by Slováci mali byť hrdí)

Hello dear readers!

Few months ago somebody asked me,how the music in Slovakia is like,and I didn’t know what to say,because you know music here nowadays is really bad!SO I decided to sum up all great songs that used to be in radios and I felt that we had music!

Zravím,drahí čitatelia!

Niekoľko mesiacov dozadu sa ma niekto spýtal,aká je hudba na Slovensku.Samozrejme som nevedela čo odpovedať,kedže poznám súčasnú situáciu a je to hrozné.Tak som zozbierala pesničky,ktoré rotovali v našich rádiach a mala som vtedy pocit,že nejakú hudbu vôbec máme!