Joss McKinley

Naraziť na skvelého umelca vo vašom obľúbenom časopise je ako vidieť naozaj dobrý film. Taký ten dobrý, mravčivý pocit, keď vidíte niečo fantastické mávam vždy, keď otočím listom na tento krásny editoriál od Joss McKinley pre Port Magazine. Joss je anglická fotografka a umeľkyňa, ktorá kolaborovala s viacerými svetovými magazínmi. Všimnite si ako sú tie fotky plné symbolov, banán a puška, pričom obidve sú zbrane. Alebo mušľa, hubka (skoro ako tá z mora) a napokon pohár vody ako oceán, ktorý všetko spája. Je tiež absolútne skvelé aké farby používa a predmety, ktoré vyberá. Sú tak obyčajné, že by ste nepovedali, že napríklad šupa od banánu či vajce, môžu byť predmetom umenia.  A to je napokon na umení skvelé, že sa tým otvorí nový dialóg s novými nápadmi. To je to, čo volám inšpirácia.

Discovering a very good artist in your favorite magazine is like being finished watching a really great movie. You suddenly get that thrilling feeling in your gut. That’s one I get each time I flip the page of Port to discover this wonderful editorial by Joss McKinley. Joss is an English artist and photographer, who collaborated with a few worldwide magazines.
Notice how symbolic her images are. Take a banana skin and a gun, which are basically weapons. Then a shell, a sponge and then a glass of water that represents an ocean connecting them. I adore the subtle colors she uses and mundanity of objects she chooses. They are so common that you would never think about viewing a sponge as work of art. After all, that’s great about art, it opens a whole new dialog with you. That’s what I call, an inspiration.joss mckinley043 copy
joss mckinley04