music of the week

Music of The Week #3

Ako raz napísal pán Žltý na svojom blogu, trochu práce a človek má hneď rozhodený blogorytmus. Je to svätá pravda aj pre mňa, preto som spravila stručný playlist, ktorý všetko dáva do rovnováhy. Naozaj som nadšená z hudby, ktorú som v poslednom čase objavila. Napríklad taký Moodymann, ktorého album Gilles Petersen (chodiaca encyklopédia hudby) označil ako jeden z najlepších za rok 2014. Tall Black Guy je pre mňa novo objavený umelec. Jeho teritórium musím preskúmať. V každom prípade mood dnešného playilistu je : #chill #downtempo #ambient. Užívajte :)

Bad Behavior has blocked 350 access attempts in the last 7 days.