song-of-the-day

Song-of-the-day #70

Poznámka: MIchel Gondry, najlepší režisér videoklipov na svete. Zdá sa mi, že jedine on vie pretlmočiť hudbu do vizuálu.

A note: Michel Gondry, the most talented director for music videos. It seems to me, like only HE is capable of translating music into visual.

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=M8QgeESiPZA“ theme=“light“ controls=“0″ fs=“1″]

Song- of-the- day #69

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=ZF2lZesYZo0″]

Jesse Lanza s jej Kathy Lee ma zaujala po oboch stranách. Hudobné video, ktoré točil niekto, kto vedel ako na vec. A skvelý zvuk pripominajúci 80. roky. Po pár vypočutiach sú moje dni jednoduco ‚Kathy Lee‘.

Jesse Lanza and her ‚Kathy Lee‘ song caught my interest in the both ways. Very well shot  music video, done by somebody, who knew how to an interesting looking video. Of cource Ii can’t omit the perfect sounds resembling 80s and I can guarantee that after a few times listening to it my days are filled with the ‚Kathy Lee‘.

Song-of-the-day #65

Včera som navštívila klub Le Bain v New Yorku a môžem povedať, že som zažila tú najchorejšiu párty gayov.Hudba bola skvelá takže vďaka Shazamu posúvam pesničku tohto dňa, mačiatka!

Yesterday I went to club called Le Bain and now I can say that I experienced the sickest gay party ever. There is something, that catches you.I mean the weird atmosphere! Music was AWESOME, unlike in many New York’s clubs and thanks to Shazam I am pushing this song to you.Enjoy,kittens!

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=QNWy8o5Sk3U“]

 

 

Song-of-the-day #64

Ahojte,

Našla som pesničku, ktorá mi proste pripomína New York a ani neviem prečo ale je chytlavá a zaručujem, že  si ju budete púštať znova  a znova, haha. Dúfam, že sa máte všetci dobre, už len preto, že je milované leto. Na zdravie!

 

Hello,

I found a song that totally reminds me the spirit of New York, I don’t know why. This song is really addictive and I guarantee that you will play this song over and over againn. I hope,  that you‘ re having a good time, just because it’s summer. Cheers!

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=ub36ffWAqgQ“]

 

Bad Behavior has blocked 501 access attempts in the last 7 days.