song

Song-of-the- day #66

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=dX3k_QDnzHE“]

Spozorovala som na sebe, že sa dostávam do tej undergroundovej scény hudby, ale nejako mi neprekáža a tak som momentálne spokojná s tým, čo počúvam. Čo viete, možno tam spadnere aj VY!

I’ve noticed, that I feel to hole called the UNDERGROUND MUSIC. Anyway, I am not fussying at all as long as I am satisfyed with the music I am listening to. You never know, I might fall there, too!

 

Song-of-the-day #51

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=HO1OV5B_JDw“]

I can’t stop listening to this song.It seems like Lana Del Rey came from the past.Thumbs up for her.Might it because Lana has interesting videos and she’s making her living with singing, not with doing show.

Nemožem prestať počúvať túto skladbu.Príde mi, že Lana Del Rey Je z minulosti.Bude to asi tým, že jej klipy sú jednoduché a zaujímavé. A má taktiku zaujať spevom, nie šou.

Song-of-the-day #39

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=3YPKUlNvTww“ color1=“d6d1c4″ color=“white“]

After little break here is again your daily Song of the day and for today I picked great song which I surprisingly heard on one TV commercial for supermarket chain Lidl.Mark ronson,hat down for you!

Po malej prestávke je tu opať Váš denný Song-of-the-day a pre dnešný deň som vybrala skvelú skladbu,ktorú som počula prekvaivo vo reklame.A to pre jeden obchodný reťazec Lidl.Mark Ronson,klobúk dolu!

 

Bad Behavior has blocked 350 access attempts in the last 7 days.