The bicycle story #2 : Mr. Polygraph and his Sobi.

Druhý bicyklový príbeh s mojou najobľúbenejšou osobou na svete. Toto je pán Polygraf ( nechcem prezradiť jeho  pravú identitu, lebo to je ako zobrať Jamesovi Bondovi okuliare, nie? ) Pán Polygraf mi oznámil, že u neho doma stojí jeden vzácny poklad menom SOBI 20, pre čecho-slovákov je to viac- menej legenda. A tak sa potvrdilo moje pravidlo – “čo je staré je dobré.“ Fotili sme v noci, lebo to je presne tá atmosféra, ktorá k SOBI patrí. A ani neviete, aké muky to pre mňa boli vybrať tie správne fotky. Kebyže máme k dispozícii cool koženú bundu, blue jeans a biele triko tak je výsledok ešte lepší. Ale chcela som aby Mr. Polygraph bol sám sebou. Tak bon voyage! dúfam, že sa fotky páčia. 

This is a second bicycle story with my the most favourite person in the world. Mr. Polygraph ( I don’t want to reveal his real indentity, beacuse that’d be like take Bond’s glasses away from him, right? ) So, the story goes like this… Mr. Polygraph called me to tell me that there’s one urban legend at his home. The SOBI 20. It’s a bike very well- known for Czechoslovaks. And yet my rule ‚what is old is good‘ was confirmed. We shoot in the night, when sun just went down beyond the hills, beacause we wanted to evoke the atmosphere, that belongs to SOBI and if we’d the black leather jacket, blue jeans and white shirt the result would be even better. But I wanted to let him be himself. So bon voyage! I hope you like it.

Filipko + SOBI 20
Filipko + SOBI 20

Filipko + SOBI 20
Filipko + SOBI 20
Filipko + SOBI 20
Filipko + SOBI 20
IMG_4069Filipko + SOBI 20