The Bicycle Story: Dodo, Cyklopromenáda.

Tohto džentlemena som odchytila ny Cyklopromenáde, po tom ako moje oko zaostrilo na veľmi pekný motýlik. A bol k nemu aj veľmi pekný bicykel. Dodo je jeden z tak dobre oblečených ľudí, že si prajem ho stretať na bicykli každý deň, aby som si nachvíľku myslela, že svet rotuje v 20. rokoch. Nespýtala som sa ho na jeho ‚bicyklový príbeh‘, ale myslím, že ten bicykel rozpráva jeden sám za seba.

I asked this gentleman for a photo, after my eye had spotted a very nice bow tie and even nicer bicycle. Gentleman’s name is Dodo and he is one of  few people that made me believe, that this world spins in 1920s. Sadly, I didn’t ask him for a story of his bicycle. But when you look at it, it tells a story itself.

 

The Bicycle Story
The Bicycle Story
The Bicycle Story
The Bicycle Story
The Bicycle Story